Vi som arbetar på Henrikson Tandreglering är:

Docent Thor Henrikson som är specialisttandläkare i tandreglering.
Specialisttandläkare Jan Henrikson och specialisttandläkare Diana Girdo
Ortodontiassistent Eva Hagman och Jill Jönsson.
Tandsköterskorna Susanna Nörmark, Carolin Grezin och Dorota Lyko.
Samtliga medarbetare i teamat är delaktiga i olika moment under behandlingen men specialisttandläkarna Thor Henrikson, Jan Henrikson och Diana Girdo har huvudansvaret för all behandlingsplanering och uppföljning.