Vad händer efter tandregleringsbehandlingen?

Efter avslutad tandregleringsbehandling är det det viktigt att stabilisera behandlingsresultatet. Den vanligaste metoden som vi använder är att limma en retentionstråd på framtändernas insida. Det tar ca 2 år innan resultatet börjar bli stabilt och 3-4 år innan resultatet anses vara helt stabilt. Därför retinerar/stabiliserar vi gärna våra patienter ca 5 år efter avslutad behandling.

Efter tandregleringsbehandlingen

Limmad staibiliteringstråd i överkäken på 4 tänder och i underkäken på 6 tänder.